ارزش گذاری دامنه

ارزش گذاری دامنه

ارزش گذاری دامنه

ممکن است تا به حال دیده باشید وب سایت هایی که برای دامنه تان یک نرخ را ارائه می دهند که می توان به سایت های urlrate.com یا urlrate.net اشاره کرد.
این گونه وب سایت ها با تحلیل برخی پارامترها مثل : pa _ da _ alexa rank و … که برای دامنه شما یک نرخ به شکل میانگین و تقریبی را نشان می دهند.
البته شاید قیمت تقریبی ارائه شده از این سایت ها کاملا درست نباشد و بیانگر این باشد که این سایت توانایی بدست آوردن یک چنین کسب درآمدی را داراست.
حال این موضوع بماند که بعضی از این پارامتر هایی که این سایت ها تحلیل می کنند برای تعین نرخ، اشتباه و خارج از اصول است.

طریقه کارکرد سایت های تعیین قیمت دامنه

همانطور که در قسمت ابتدایی گفته شد این گونه سایت ها، با بهره گیری از یک نرم افزاری تقریبی تک قیمتی برای دامنه شما نشان میدهند.
برنامه های ارزشیابی یا ارزیابی، نرخ وب سایت با تحلیل دسته ای از پارامتر ها به سایت شما قیمت می دهند.
زیرا این وب سایت های تعیین نرخ  دامنه، داخلی نیستند و نرخ های که داده میشود با دلار محاسبه شده.
همچنین اصلی ترین پارمتر تاثیر گذاری که در این تعیین نرخ دامنه (Domain) وجود دارد درجه و رتبه الکسا سایت شما میباشد.

  پارامتر های مهم در ارزش گذاری دامنه:

1-      بازار:

  میزان رواج اینترنت درخرید و فروش کالا و خدمات:

هر چه اینترنت نقش کلیدی تری را در خرید و فروش کالا و خدمات داشته باشد، ارزش دامنه بعنوان دروازه ورود به این بنگاه های اقتصادی پر رنگ تر می شود، با توجه به استفاده و رواج روزافزون اینترنت پیش بینی می شود که این عامل به تنهایی سبب افزایش ارزش وب های دامنه خواهد شد.

2-      میزان کاربرد:

 تعداد کاربران:

هرچه تعداد کاربران با عبارت خاصی درارتباط باشند آن دامنه-دامین-دومین با ارزش تر خواهد بود.

با استفاده از Google insights for search دریک نگاه می توان تحقیق نمود که میزان استفاده ازیک دامنه تا چه حدی است.

برای مثال دو کلمه "چشم" و "لنز" را ما به کمک این مرجع مورد مقایسه قرار دادیم و نتایج زیر حاصل شد، همانگونه که ملاحظه می کنید تعداد جستجوی هر دو کلمه در حال افزایش است، اما تعداد جستجوی کلمه چشم خیلی بیشتر از کلمه لنز است، پس به کمک این عامل مشخص می شود که  دامنه (دامین دومین) com. چشم از لحاظ میزان کاربران بمراتب با ارزش تر از com. لنز می باشد. همانطور که پیشتر گفته شد، این عامل تنها یکی از عوامل ارزیابی دامنه میباشند، لذا نمی توان به تنهایی ازاین عامل برای ارزش گذاری دامنه (دامین-دومین) استفاده کرد. برای مثال دو کلمه "یا" و "ها" طبق عامل بالا دارای آمار بسیار بالایی هستند درصورتیکه شاید  فاقد بعضی از پارامترهای دامنه (دامین-دومین)  باارزش می باشند.

  3-           تعداد حروف

بدیهی است که هرچه تعداد حروف یک دامنه کمتر باشد، آن دامنه با ارزش تر است. برای مثال کلمه"com.کف" هم برای مجریان طرح های کف سازی و هم شرکت های مواد شوینده مناسب میباشد. اگر دامنه (دامین-دومین)  پسوند یا پیشوند باشد می توان از آن درتجارت های مختلف و زمینه های کاری متفاوت استفاده نمود، برای مثال دامنه (دامین-دومین) "com.ایر" مناسب برای شرکت های مسافرتی نظیر ایرایشیا، ایران ایر و بسیاری از آژانس های مسافرتی است.

دامنه ی یک تا سه حرفی سریعترین راه ورود بسایت هستند. بخاطر کم بودن تعداد حروف بخاطر سپردن آنها بسیار ساده تراست.

  4-           منحصر به فرد بودن، اصالت دامنه:

در صورتی که یک کلمه یا عبارت دارای مشابه دیگری باشد (آلترنتیو)، به هر میزان که آن آلترنتیو هم مرسوم باشد آن دامنه (دامین-دومین) از ارزش خواهد افتاد. برای مثال دامنه فینگلیشی (دامنه فارسی با نوشتار لاتین) نسبت به دامنه فارسی معمولا دارای ارزش پائینی می باشند:

WWW.DAMANEFARSI. COM
WWW.DAMANEHFARSI. COM
WWW.DOMAINPERSIAN. COM
WWW.PERSIANDOMAIN. COM
WWW.FARSIDOMAIN. COM
WWW.DOMAINFARSI. COM
WWW.DAMANEHPERSIAN. COM
WWW.DAMANEPERSIAN.COM
 WWW.FARSIDAMANEH.COM
WWW.FARSIDAMANE.COM

و یا com.دامنه-فارسی.www

text/x-generic footer.tpl ( HTML document, UTF-8 Unicode text, with very long lines, with CRLF line terminators )